Sådan får du succes med din fundraising

Der er mange foreninger der søger fonde. De søger og søger, men får kun en sjælden gang imellem held med at få penge fra fondene. Det kan være penge til indkøb af nogle små ting. Så altså små beløb som ikke rigtigt batter noget i det store regnskab.

Men andre foreninger ser ud til at være snyde heldige og få masser af penge fra fondene. De får penge til stort set alt og har masser af succes med at sende deres ansøgninger til fondene.

Det er ikke held, men et dygtigt stykke arbejde der ligger bag disse succesfulde ansøgninger. Ansøgninger som er målrettet den enkelte fond og hvor man inden man sender ansøgningen, har været dygtig til at lave et projekt som er støtteværdigt.

Et støtteværdigt projekt er et projekt som gavner mange mennesker og som er et nyt initiativ. Det nye skal bestå i, at det ikke er en aktivitet i foreningen som normalt fungerer. De færreste fonde giver penge til drift af foreningen. Fra deres synspunkt skal foreningen kunne eksistere af sig selv og have en økonomi så foreningens normale aktiviteter løber rundt af sig selv.

Fonden vil til gengæld godt være med til at sætte nye initiativer i gang. Det kan både være indkøb af materiale eller renovering eller lignende. Men kan også være at sætte nye aktiviteter i gang. En ny aktivitet kan i en sportsklub f.eks. være en ny sportsgren eller mere specifikt, et nyt hold målrettet mod bestemte samfundsgrupper.

Hvis du ønsker at lære meget mere om hvordan du skaffer penge fra fondene, så kunne et fundraising foredrag måske være noget for dig. Her kan du se mere om et fundraising foredrag af Steffen Gregersen, som er en særdeles aktiv fundraiser og har stor succes med at skaffe penge til de foreninger han arbejder med.

Speak Your Mind

*